About Us

บริษัท เอ็นอีซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด    

เป็นบริษัทจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
และจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ทั้งนี้บริษัทได้มีทีมงานคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีความรู้ ความสามารถ
มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว พวกเราทีมงามทุกคนยินดีบริการท่านด้วยใจจริง


บริการของเรา 
• เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกราคาพิเศษ
• เป็นตัวแทนจองห้องพักทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ในราคาที่คุณพอใจ
• บริการจัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะ (Incentive Group) และ (Collective Group) ทั้งในและต่างประเทศ
• บริการรับจัดประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ นอกสถานที่
• รับจัดแพ็คเก็จทัวร์ (Package Tour) เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ
• บริการรับปรึกษาเรื่องวีซ่า และแนะนำข้อมูล เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย ทั่วโลก
• บริการรถเช่าทัศนศึกษา ท่องเที่ยวทั่วไทย ทั้งรถตู้ปรับอากาศ,รถโค้ชปรับอากาศทุกขนาด

 
บริหารงานโดย
นงลักษณ์  บึงไพศาลสมบูรณ์ (กรรมการผู้จัดการ)

บริษัท เอ็นอีซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด
22/12 หมู่ 1 ถ.เอกมัย – รามอินทรา
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2949-9824-5 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. 0-2944-5492
website :
http://www.nectravel.co.th
e-mail : rsvn@nectravel.co.th
 

 

 

 

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.