เพิร์ธ ล่องเรือแม่น้ำสวอน สวนสัตว์เคเวอร์แชมป์ 4วัน 2คืน
เพิร์ธ ล่องเรือแม่น้ำสวอน สวนสัตว์เคเวอร์แชมป์ 4วัน 2คืน
ระยะเวลา     :  4 days 2 nights
สายการบิน   :  Thai Airways
Start Price 53900 Bahts
กำหนดการ  :  กุมภาพันธฺ์-มีนาคม 56
 

 เพิร์ธ 4 วัน 2 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

เพิร์ธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ชมโลกใต้ทะเล-สวนสัตว์เคเวอร์แชม-

ชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ์-ช้อปปิ้ง

                       

            เอ็นอีซี ขอนำท่านเดินทางสู่กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศ
เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแมน้ำสวอน แม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ 
ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชม โชว์การตัดขนแกะ  ชิมไวน์ชั้นเลิศพร้อมเลือกซื้อช็อคโกแล็ตและนูการ์เป็นของฝาก

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม    

 

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.