เมลเิบิร์น เกาะฟิลลิป ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน 5วัน 2คืน
เมลเิบิร์น เกาะฟิลลิป ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน 5วัน 2คืน
ระยะเวลา     :  5 days 2 nights
สายการบิน   :  Thai Airways
Start Price 57500 Bahts
กำหนดการ  :  กุมภาพันธ์-มีนาคม 56
 

 เมลเบิร์น 5 วัน 2 คืน

    ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่ของประเทศ ชมเมืองแห่งศิลปะ
เดินทางไปกับเส้นทางสายโมแมนติคเกรทโอเชี่ยนโร้ด
 และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมชิมกุ้งมังกร
โดยสายการบินไทย (TG)

เมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในตัวเมือง

เกรทโอเชี่ยนโร้ด เพลิดเพลินไปกับเส้นทางสายโรแมนติคเลียบมหาสมุทรแปซิฟิค ชมธรรมชาติริมมหาสมุทร
และ
Twelve Apostles จากตำนานโบราณ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงาม

เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส 


ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม    


 

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.