นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ ชมการตัดขนแกะ 5วัน 3คืน
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ ชมการตัดขนแกะ 5วัน 3คืน
ระยะเวลา     :  5 days 3 nights
สายการบิน   :  Thai Airways
Start Price 64500 Bahts
กำหนดการ  :  กุมภาพันธ์-มีนาคม 56
 

 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

 ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์

 ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ

โดยสายการบินไทย (TG)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม    

 

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.