นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ล่องเรือกลไฟ ไคคูร่าชมปลาวาฬ 6วัน4คืน
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ล่องเรือกลไฟ ไคคูร่าชมปลาวาฬ 6วัน4คืน
ระยะเวลา     :  6 days 4 nights
สายการบิน   :  Singapore Airlines
Start Price 73900 Bahts
กำหนดการ  :  กุมภาพันธ์-มีนาคม 56
 

 นิวซีแลนด์ เกาะใต้

ล่องเรือกลไฟ-ไคคูร่า 6 วัน

ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช และทะเลสาบสีเทอควอยซ์

ล่องเรือกลไฟโบราณ บนทะเลสาบวาคาติปู

ล่องเรือชมปลาวาฬที่เมืองไคคูร่า พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ

โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม    

 

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.