นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 8วัน 6คืน
นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 8วัน 6คืน
ระยะเวลา     :  8 days 6 nights
สายการบิน   :  Singapore Airlines
Start Price 90800 Bahts
กำหนดการ  :  กุมภาพันธ์-มีนาคม 56
 

 นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 8 วัน

ชมธารน้ำแข็งกลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ

ล่องเรือชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวด์

นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ นั่งเรือชมปลาวาฬ ชิมกุ้งมังกร

โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)


ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม    

 

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.