นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ เรือกลไฟ ชมปลาวาฬ 8วัน 5คืน
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ เรือกลไฟ ชมปลาวาฬ 8วัน 5คืน
ระยะเวลา     :  8 days 5 nights
สายการบิน   :  Singapore Airlines
Start Price 90300 Bahts
กำหนดการ  :  กุมภาพันธ์-มีนาคม 56
 

 

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ

ชมปลาวาฬ+ถ้ำหนอนเรืองแสง 8 วัน

 ชมความงามของเกาะใต้และเกาะเหนือ  ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ชและเมืองควีนส์ทาวน์
ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์  ล่องเรือกลไฟ
ล่องเรือชมปลาวาฬ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ 
พร้อมโชว์ตัดขนแกะและหนอนเรืองแสงของถ้ำไวโตโม่
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม    

 

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.