Inspiring Samui 3วัน 2คืน ดำน้ำดูปะการังเกาะเต่า่เกาะนางยวน PG
Inspiring Samui 3วัน 2คืน ดำน้ำดูปะการังเกาะเต่า่เกาะนางยวน PG
ระยะเวลา     :  3 days 2 nights
สายการบิน   :  Bangkok Airways
Start Price 13900 Bahts
กำหนดการ  :  วันนี้ - 31 ต.ค.54
 
Inspiring Samui เริ่มเดินทาง : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2554
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นที่ : 13,900 บาท
จุดหมาย : สมุย

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สมุย
     
เดินทางถึงสมุย นำท่านส่งยังโรมแรมที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่ 2 สมุย (ดำน้ำ)
             
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
07.00 น. เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมทัวร์เกาะเต่า –เกาะนางยวน โดยเรือ คาตามาราน
 
พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากกลับมาโปรแกรมทัวร์หมู่เกาะ
   
วันที่ 3 สมุย กรุงเทพฯ
             
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม และเดินทางสู่สนามบิน

 

โรงแรม ระยะเวลา ราคาต่อคน (บาท)
พักคู่ คนที่ 3 เด็ก มีเตียง (อายุ 02-11 ปี) เด็ก ไม่มีเตียง (อายุ 02-11 ปี) คืนเพิ่มอีกคืน พร้อมอาหาร/ต่อคืน/ต่อห้อง

16ก.ค.54-31ส.ค.54 15,700 13,900 11,800 9,600 5,300

16ก.ค.54-15ก.ย.54 17,700 14,800 10,500 9,100 5,000

1ส.ค.54-31ส.ค.54 16,800 14,100 11,500 9,600 4,900

15ก.ค.54-31ส.ค.54 17,800 15,800 13,200 9,200 6,000

1ส.ค.54-31ส.ค.54 18,500 15,700 11,300 9,800 6,900

1ส.ค.54-31ส.ค.54 19,500 16,100 11,600 11,100 7,500

16ก.ค.54-15ก.ย.54 18,400 14,600 10,500 9,200 5,000

20เม.ย.54-31ต.ค.54 17,000 12,900 10,600 9,000 5,300

16ก.ค.54-30ก.ย.54 19,300 15,400 12,700 9,900 N/A

1ส.ค.54-31ส.ค.54 20,500 N/A N/A 10,200 6,800

16ก.ค.54-15ก.ย.54 20,600 N/A 13,500 10,600 8,200

15ก.ค.54-15ก.ย.54 27,100 19,000 15,900 10,700 13,500


ราคาดังกล่าวรวม :

 • บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-สมุย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัย เงินเพิ่มค่าเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินที่พัก
 • อาหารเย็น 1มื้อ ณ โรงแรมที่พัก (ไม่รวมเครื่องดื่ม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางด้านล่าง)
 • ค่าเที่ยวชมรอบเกาะนางยวน เกาะเต่า พร้อมอุปกรณ์ Snorkel, เรือและรถรับส่งท่าเรือ-โรงแรม, อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มบนเรือ,
  และค่าธรรมเนียมในการขึ้นเกาะนางยวน เกาะเต่า(รายการท่องเที่ยวจะให้บริการในวันที่สองของการเข้าพัก และเป็นลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

ราคาดังกล่าวไม่รวม :
 • ค่าอาหารมื้ออื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มจากรายการที่กำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทิป ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ภายในห้อง
 • ค่าทิป เป็นต้น
 • ค่าประกันภัยสุขภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ :
 1. รายการข้างต้นเดินทางไป-กลับ ระหว่างวันที่ 06 มกราคม - 30 เมษายน 2554
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่านในเส้นทางเดียวกัน และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นใดๆ ทั้งสิ้น
 3. รายการข้างต้นจำเป็นต้องทำการสำรองบัตร โดยสารและห้องพักล่วงหน้า ประมาณ 21 วันทำการ โดยไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และ  วันหยุดพิเศษต่างๆ
  และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับการสำรองเร่งด่วน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการในบางช่วงเวลา เนื่องจากจะไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของโรงแรมและบัตรโดยสาร ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบวันที่สามารถเดินทางได้ก่อนการจอง

หมายเหตุ :
กำหนดการเดินทางรายการท่องเที่ยว:     โปรแกรมทัวร์เกาะเต่า –เกาะนางยวน โดยเรือ คาตามาราน
เวลาเดินทาง     07.30น - 16.00 น.
รายละเอียด       รถรับลูกค้าจากโรงแรมมายังท่าเรือลมพระยา ออกเดินทางสู่เกาะเต่าโดยเรือ High Speed,
                         ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง, รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารของเกาะนางยวน,
                         ลงเล่นน้ำหรือปีนเขาตามอัธยาศัย, จากนั้นเดินทางกลับเกาะสมุยในช่วงเย็นด้วยรถบริการ
                         ส่งกลับโรงแรมที่พัก

 
 
บริษัท เอ็น อี ซี ทราเวล แอนด์ คอนซัล จำกัด (NEC Travel And Consult Co.,Ltd.)
Office Hours : Monday - Friday 9:00-18:00 Closed on Saturday and Sunday, Public Holiday Contact Us Click Here
Tel. 02-9499824-5 , 02-944-5491 , Fax. 02-944-5492 Contact : rsvn@nectravel.co.th
Nectravel.Co.Th - Online Travel and Online Ticket
Copyright @ Nectravel Co.,Ltd rights reserved . Best View With 1,440x900 Pixel Resolution.